TMA med portalarm

Vårt nyaste TMA-skydd .Möjlighet till animerad körledning och olika textbudskap samt en portalarm. Trafikanterna blir tidigt uppmärksamma på ett arbete på väg eller en olycka. Ökar trafiksäkerheten. Finns ett fåtal i Sverige.