Vemmab Fastigheter AB

Vår industrifastighet stod klar 2016 på Gilltunavägen 5-7

I fastigheten finns förutom Vemmab AB ett mindre entreprenadföretag, en däcksfirma och ett företag som tillhandahåller skyltmaterial ,håller trafikverkets säkerhetsutbildningar mm