Brospolning

Under våren och försommaren spolar vi bort salt från alla broar i Västmanland. Vi ingår i ett ”Brotåg” från Skara till Enköping och Uppsala på E20, E4 och E18. I ”tåget” ingår sugande sopbil, vattenbil och TMA samt extern brospolare.

Vi röjer och röjer själva alla broar i Västmanland.