Diverse

Förutom våra huvudnäringar gör vi mycket annat. Vi lastar och lossar mycket åt diverse kunder.

Vi gör helt enkelt vad kunden efterfrågar.