Våra tjänster

Från godkänd TA-plan till avetablering av vägarbetsplats inkl. daglig tillsyn och vitesansvar. Vemmab:s personal har all nödvändig kompetens, bl.a. Trafikverkets kravkurser Säkerhet på väg, kurs för Utmärkningsansvarig. Vi förfogar i dagsläget över fyra TMA-fordon, varav ett är en lastmaskin. Vidare så samarbetar vi med Svevia Drift & Underhåll och kan därmed ställa upp med ytterligare tre TMA-fordon!