Upptining

Att tina byggplattor, brunnar och is-beklädda fartyg och containrar är ett av våra andra arbetsområden.