Verkstad

Då vi har egen verkstad med duktiga verkstadsarbetare sköter vi mycket av vårat eget underhåll av maskinerna.
Detta gör att driftssäkerheten blir hög.

En hel del ombyggnationer och mindre reparationer åt kunder sker också på verkstaden.