Organisation och lokalisation

Vemmab arbetar med drift och underhåll, anläggning och materialtransporter och erbjuder en bred TMA-fordonsflotta för TA-arbeten. Våra tjänster rör alla säsonger på året med grönyteskötsel, sopning, snöröjning, brospolning, schakt- och transporttjänster och vi har duktiga maskinförare och anläggare inom markanläggning.

Vi är idag ca 50 anställda och är stolta över vår anda och våra kundrelationer.

Välkommen att kontakta oss eller att söka jobb hos oss!