Gräsklippning, slåtter trimning trädfällning

Vår gräsklippning består av 6 klippare mellan 1-5 meters klippbred. För närvarande klipper vi västra Västerås samt många industrier och samfälligheter. Vi slåttrar dikesrenar och vägkanter.

Vi har ett flertal duktiga trädfällare med full behörighet.